Omurilik Görevleri

Omurilik Görevleri

Omurilik Görevleri, Yaşamsal faaliyetlerimizi südürebilmemiz için bedenimizin sergilediği istemli ya da refleks davranışların, duyu organlarımız aracılığıyla iletilen mesajlara kazandırılan anlamlar sonucu ilgili organlara bilgi ve komut aktarımı bir bütün olarak "sinir sistemi" adı verilen ve milyarlarca sinir hücresinden oluşan bir yapıyla sağlanır. Anatomik olarak bakıldığında beyin ve omuriliğin (medulla spinalis) yer aldığı "merkezi sinir sistemi" ve kranial ve spinal sinirlerin buılunduğu "periferik sinir sistemi" olarak iki genel yapıda incelenmesi olasıdır.

Omurilik ilginç bir şekilde embriyolojik sinirsel tüpün çok az olarak değişikliğe uğrayarak, gelişmesinin başında bulunan cenindeki konumunu yetişkin insan vücudunda da koruyabilen, kalıtımsal olarak ortak fizyolojik özelliklere sahip insan türünde en eski olan merkezi sinir sistemi parçasıdır.İnsan embriyosunda henüz ilk üç haftalık gelişim esnasında sinir sisteminin temelleri atılmaktadır.İnsan yaşamının başlangıcının ilk üç ayına kadar, başka bir deyişle embriyo döneminde omurilik kanalının tamamını kaplayan omurilik, kemik ve sinir dokusunun farklı büyüme şekli ve hızından dolayı yavaş yavaş yukarı çekilerek, boyu erişkin insanda normal konumuna ulaşıncaya kadar kısalır. Omurilik, yapısı ve işleviyle oldukça kompleks olan insan vücudunun en ilgi uyandıran oluşumlarından biridir.

Omurilik Görevleri Nelerdir?

Omurilik, vücudumuzun istemsiz davranışlarının düzenlendiği ve öğrenilen bazı davranışların aynı etkiyle karşılaşıldığında aynı tepki olarak verilmesini sağlayan davranışlar merkezidir.Merkezi sinir sistemimizin görevlerinden bir çoğu beynin direkt yardımı olmaksızın omurilikte gerçekleşir. Özellikle de kas hareketlerinin kontrolüne olanak sağlayan pek çok özgün refleks burada entegre olur.

Refleks kavramı kısaca dışarıdan gelen herhangi bir uyarıya isteğimiz dışında, bilinçli ve düşünülmüş olmadan yanıt vermemiz şeklinde açıklanır.En basit refleks yayında ise, reseptör organ, afferent nöron, efferent nöron ve effektör organ olarak dört temel eleman bulunur.Yalnızca iki nöron ve bunların aksonları tarafından oluşturulan bu refleks yayına basit refleks denir.Nöron adedinin ikiden fazla olduğu durumlarda bu refleks endirekt ya da polisinaptik refleks olarak anılır. Omurilikteki bu refleks yaylarının kas kasılmasını sağlanmasında ve bu sayede vücut pozisyonunun korunmasında çok büyük önemi mevcuttur.

Vücudu adeta bir ağ gibi sararak beyne ulaşan sinirler omurilikte çapraz bir yapıda ilerler. Bunun neticesinde vücudun sağ kısmını beynin sol lobu ve sol kısmını ise beynin sağ lobu yönetmiş olur.

Omurilik beyin ve sinir hücreleri arasındaki bilgi akışını sağlayan hayati önem taşıyan, herhangi bir nedenle zedelenmesi ya da yaralanması durumlarında çok vahim sonuçlar ortaya çıkan bir yapıdır.Bu nedenle etrafı beyin gibi üç katlı zar, omurilik sıvısı ve omurlarla kaplı olarak, omurgamızın içinde muhafaza edilmiştir.

Omuriliğin Görevlerini Tam Yapamamasına Neden Olan Bazı Klinik Durumlar:

  • Omurilik yarı kesisi: Farklı seviyelerde herhangi bir doku bozukluğu ile meydana gelir.Motor nöron zayıflığı, ağrı ve ısı duyusunun kaybı, proprioseptif ve titreşim duyularında azalma görülür.
  • Omurilik tam kesisi: Omurilik beşinci boyun segmentinin üstünde bir yerde kesilirse solunum yetmezliği ve ölüme yol açar.Daha altında bir kısımda oluşursa felç ve tam duyu kaybı vardır. Solunum ve dolaşım bozukluğu izlenir, refleks yolları sağlam olmasına karşın onlar da kaybolur.
  • Syringomyeli, Hidromyeli: Beyin omurilik sıvısının, omurilikte kavite oluşturması nedeni ile gelişir.Hastada skolyoz (omurga eğriliği),duyu kayıpları, kas güçsüzlüğü, spastisite, mesane ve gaita kontrolünde kayıp, kronik ağrı izlenir.
  • Transvers Miyelit: Omuriliğin iltihaplanması sonucunda oluşan bir hastalığın sonucudur.Yetişkin ya da çocuklarda görülebilir ve hasta felç olur.
Son Güncelleme : 13.04.2021 05:06:12
Omurilik Görevleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Omurilik Görevleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Omurilik Görevleri"
çok teşekkür ederim herkese tavsiye ediyorum
Emine . 26.01.2017
CEVAP YAZ
Omurilik Ağrısı
Omurilik Ağrısı
Omurilik ağrısı, Boyun, sırt ve bel ağrısı olarak adlandırılan omurilik bölgesi ağrıları toplumda en çok görülen şikayetler arasındadır.Omurilik ağrısı, hareket ederken omurga kemiğinin kayması sonucu oluşur. Genellikle yerden bir şey almak için eğil...
Beyin Omurilik Sıvısı Kaçağı
Beyin Omurilik Sıvısı Kaçağı
Beyin omurilik sıvısı kaçağı, beyin omurilik sıvısı yani bos beyin ve omurilik içindeki boşluklar ve bu boşlukların etrafında bulunan zarların içinde dolaşan berrak bir sıvıdır. Beyin omurilik sıvısının dolaştığı alanların dışına çıkmaması yani dış o...
Omurilik Kisti
Omurilik Kisti
Omurilik kisti, omuriliğin içindeki kanalın genişlemesiyle oluşur. Bu tıpta Sirengomiyeli olarak tanımlanır. Bu kanalın tıkanması sonucunda kist meydana gelir. Normalde bu kanalda BOS denilen beyin omurilik sıvısı dolaşmaktadır. Genellikle kist oluşu...
Omurilik Soğanı Görevleri
Omurilik Soğanı Görevleri
Omurilik soğanı görevleri, Omurilik üzerinden taşınan sinirsel uyarıları beyne, beyinden gönderilen tepkileri ve mesajları omuriliğe ileten beyin ile omurilik arasında bulunan organdır. Beyinciğin altında omurilikle pons arasında yer alır. Temel göre...
Omurilik Düzleşmesi
Omurilik Düzleşmesi
Omurilik düzleşmesi, Boyun ve bel bölgesindeki kasların uzun süre aynı pozisyonda kalması sonucu kasların iç gerginliği artar ve omurganın gerilen kısmındaki eğrilik giderek azalmaya başlar. Uzun süre aynı pozisyonda oturmak, sürekli ağırlık kaldırma...
Omurilik Açıklığı
Omurilik Açıklığı
Omurilik Açıklığı, Omurga kemiklerinin anne karnındayken doğumsal sebeplere bağlı olarak kapanmamasıdır. Diğer bir adı da spina bifidadır. Omurga kemikleri anne karnındayken nöral tüp olarak adlandırılan bir yapıda gelişir. Bu yapı hamileliğin 28. gü...
Omurilik Sıvısının Akması
Omurilik Sıvısının Akması
Omurilik sıvısının akması, beyindeki omurilik sıvısının akması tanı koyma aşamasında oldukça dikkat gerektiren bir durumdur. Oldukça zor bir süreçtir. Omurilik sıvısının var olma amacı kafa tası içerisindeki beynin yukarıda tutulmasını sağlamaktır. A...
Omurilik Hastalıkları
Omurilik Hastalıkları
Omurilik hastalıkları, inan vücudunda yer alan her yapının vücut fonksiyonları için ayrı ayrı görevleri vardır. Bu yapılardan birkaç tanesi vücudun kilit noktaları arasındadır. Bu kilit noktalarından biri de omuriliktir. Omurilik, merkezi sinir siste...
Omurilik Sıvısı
Omurilik Sıvısı
Omurilik sıvısı, yani diğer adıyla bel suyu, bedenimizle beyin ve omurilik arasındaki bariyeriyere benzeyen yapıyı korumak ve gerekli geçişkenliği sağlamakla yetkili sıvıdır. Omurilik ve beyin dediğimiz kavramlar birbiri ile ilişkilidir. Bu beyin om...
Omurilik Ameliyatı Riskleri
Omurilik Ameliyatı Riskleri
Omurilik ameliyatının riskleri; Genellikle yaşlılarda görülen ve omurilik kanalının daralmasıyla oluşan bir hastalıktır. Tipik olarak yürüyünce ve ayağı kalkınca bacakta bir ağrı ve uyuşma belirtilerine sebep olur. Özellikle yürümekle gelen bacak ağr...
Omurilik Kanseri Belirtileri
Omurilik Kanseri Belirtileri
Omurilik kanseri belirtileri, beyin gibi omurilikte genişleme olanağından yoksun ve hacim değişikliklerini karşılamayan bir boşlukta bulunmakta ve bu nedenlerden dolayı küçük bir kitle bile ağır sinir sistemi bozukluklarına neden olabilir. Birincil y...
Omurilik Zedelenmesi
Omurilik Zedelenmesi
Omurilik zedelenmesi, omurilik beyini beyin sapı, beyincik ile kol bacak ve iç organlar arasında iletimi sağlayan bir yapıya sahiptir. Kol ve bacak, el ve ayaklara beyinden gelen ve hareketi sağlayan sinirlere hareket ile ilgili iletileri getirir. Ay...

 

Omurilik Ağrısı
Beyin Omurilik Sıvısı Kaçağı
Omurilik Kisti
Omurilik Soğanı Görevleri
Omurilik Düzleşmesi
Omurilik Açıklığı
Omurilik Sıvısının Akması
Omurilik Hastalıkları
Omurilik Sıvısı
Omurilik Ameliyatı Riskleri
Omurilik Görevleri
Omurilik Kanseri Belirtileri
Omurilik Zedelenmesi
Omurilik Kayması
Omurilik İltihabı Belirtileri
Omurilik Kırılması
Omurilik Kireçlenmesi
Omurilik Sıkışması
Beyin Omurilik Sıvısı
Omurilik Lezyonu
Omurilik Ameliyatı Sonrası
Omurilik Fıtığı
Omurilik Daralması
Omurilik Çatlaması
Omurilik Hasarı
Omurilik Nerede Bulunur
Omurilik Egzersizleri
Omurilik Romatizması
Gergin Omurilik Sendromu
Omurilik Soğanı Dejenerasyonu
Popüler İçerik
Omurilik Kayması
Omurilik Kayması
Omurilik kayması, Omurga, omur denilen birbirine bağlı seri kemiklerden meydana gelmektedir. Gelişimini tamamlamış insanların yüzde beşinde omurganın ...
Omurilik İltihabı Belirtileri
Omurilik İltihabı Belirtileri
Omurilik iltihabı belirtileri, Omurilik iltihapları akut veya kronik belirtiler ile kendini göstermektedir. Akut belirtiler kronik belirtilere göre da...
Omurilik Kırılması
Omurilik Kırılması
Omurilik kırılması, omurgada bulunan kemiklerden herhangi birinin kırılması oldukça önemli sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Çünkü omurga hem vücudun tem...
Omurilik Kireçlenmesi
Omurilik Kireçlenmesi
Omurilik kireçlenmesi, Bel bölgesindeki omurların yaşlanmaya bağlı olarak daralmalar gözlenir. Bu daralmalar zamanla kireçlenme adı verilen hastalığa ...
Omurilik Sıkışması
Omurilik Sıkışması
Omurilik Sıkışması, Omurilik, omur gövdelerinin arasındaki kanalda bulunan bir yapıdır. Başın hemen alt kısmından başlayarak aşağıya doğru uzanır. Omu...
Beyin Omurilik Sıvısı
Beyin Omurilik Sıvısı
Beyin omurilik sıvısı, Merkezi sinir sisteminde örümceksi zar tabakasının altında yer alan, aralıkları ve beyin boşluklarını dolduran renksiz ve berra...
Omurilik Lezyonu
Omurilik Lezyonu
Omurilik Lezyonu, Omurilik ya da tıbbi ifadesiyle medulla spinalis, fonksiyonları bakımından iki işlevsel ünite olarak düşünülebilir. İlki merkezi sin...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Omurilik Ağrısı
Beyin Omurilik Sıvısı Kaçağı
Omurilik Kisti
Omurilik Soğanı Görevleri
Omurilik Düzleşmesi
Ne Kadar Sürer Bu Durum?
Hakkımızda
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Ne Kadar Sürer Bu Durum?
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022